Hoppa till sidans innehåll

CUS (Centrala ungdomssektionen)


CUS - Centrala Ungdomssektionen

Centrala ungdomssektionen (CUS) är en av fem sektioner i Svenska Ridsportförbundet, där fyra andra är Tävlingssektionen, Utbildningssektionen, Ridskole-och anläggningssektionen respektive Medlemssektionen. Sektionerna är direkt underställda förbundsstyrelsen.

CUS är unga som jobbar för andra unga. CUS arbetar både strategiskt och operativt för att stärka ungdomarnas roll inom ridsporten. Exempel på saker som är på gång nu är verktygslådan "Trygg i stallet", utdelning av stipendier, hästkunskapstävlingar samt utveckling av ungdomsledarkursen.

CUS fungerar också som stöd för distriktens ungdomssektioner (DUS) genom att bland annat ordna inspirationsträffar och utbildningar för dem.

CUS utser två ungdomsledamöter och en ungdomssuppleant att representera ungdomarna i Förbundsstyrelsen. På så sätt kan unga ridsportare vara med och påverka ridsporten på central nivå.

Vilka som ska ingå i CUS bestäms vid Riksungdomsmötet, som hålls på våren vartannat år. Inför Riksungdomsmötet arbetar valberedningen med att ta fram förslag på vilka som ska sitta i CUS nästa period.

Övriga uppgifter >> Här hittar du kontaktuppgifter till CUS

Följ CUS arbete via bloggen Ung i Ridsporten , via Facebook eller Instagram @ungiridsporten

 

Du som är ung inom ridsporten har unika möjligheter att påverka. Inte bara i frågor som rör barn och ungdomar, utan i saker som handlar om hela ridsporten. Att unga har så mycket inflytande i Svenska Ridsportförbundets organisation är, i jämförelse med många andra idrotter, unikt. Det unika ligger i att du har inflytande på alla nivåer.

Lokal nivå. I landets ridklubbar finns ungdomssektioner, US, med egen styrelse och enligt ridsportens stadgar också plats i föreningens styrelse. US är en viktig arena där unga får en chans att växa och utvecklas. 

Distriktsnivå. I landets 19 ridsportdistrikt finns i DUS, den viktiga länken mellan föreningarnas US och den Centrala ungdomssektionen, CUS. Precis som US har plats i föreningens styrelse, har DUS plats i distriktets styrelse. DUS uppgift är att stötta alla US inom sitt distrikt genom att till exempel skapa goda kontakter, ordna träffar och aktiviteter. 

Central nivå. På Riksungdomsmötet där DUS:en deltar vartannat år föreslås vilka ungdomar som ska väljas in i CUS. Förslagen läggs därefter fram och röstas om på Svenska Ridsportförbundets stämma. CUS har två ledamöteroch två suppleanter i SvRF:s förbundsstyrelse och är på så sätt med och påverkar på högsta nivå. Den centrala ungdomssektionens, CUS för alla ungaridsportares talan, arbetar fram mål, inriktning och sätter agendan för vilka av ridsportens frågor som behöver en tydlig ungdomsprägel.

Uppdaterad: 09 JUL 2017 16:45 Skribent: Therese Damberg


 Rudskogen RF på Facebook

 US på FacebookRudskogens sponsorer:

 Unionenlogga

 

ForshagaDejeNytt


 

Handla via Sponsorhuset så
får både du och Rudskogens RF pengar tillbaka på dina nätköp.

 

Vill du också synas som föreningens sponsor?
Skicka oss ett mail så hör vi av oss.

 

Postadress:
Rudskogens RF - Ridsport
c/o Eva Örnebring, Grava-Rud 877
65591 Karlstad

Besöksadress:
Grava-Rud 877
65591 Karlstad

Kontakt:
Tel: 0708103690
E-post: This is a mailto link

Se all info