Hoppa till sidans innehåll

Protokoll årsmöte -21


Årsmötesprotokoll
Årsmöte Rudskogens RF 2021-03-14
Plats: Digitalt via Teams
Antal deltagare: 24st, 5st med rösträtt
1. Årsmötets öppnande
Eva Örnebring hälsar alla välkomna till mötet och förklarar mötet öppnat.
2. Val av ordförande för mötet
Anette Örnebring väljs till ordförande för mötet.
3. Val av sekreterare för mötet
Johanna Gustafsson väljs till sekreterare för mötet.
4. Upprättande av röstlängd
Det beslutas att närvarolistan kan användas som röstlängd.
5. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
Anna Westman väljs till protokolljusterare och rösträknare.
6. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.
7. Fastställande om mötet blivit utlyst i laga ordning
Information om årsmötet med datum, tid och att det är digitalt har funnits på Rudskogens
hemsida och på Facebook i god tid före mötesdagen. Mail har även skickats ut till alla
medlemmar. Årsmötet fastställer att mötet blivit utlyst i laga ordning.
8. Behandling av verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen för 2020 har innan mötet skickats ut till alla medlemmar via mail.
Anette läser delar av verksamhetsberättelsen som godkänns av mötet.
9. Revisorns berättelse
Revisor Erika Järvholm tackar för förtroendet att ha fått varit Rudskogens RFs revisor under
det gångna räkenskapsåret 2020 genom Anette Örnebring. I berättelsen skriver hon att
räkenskaperna har varit i mycket god ordning och noggrant skötta. Erika Järvholm föreslår
att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2021 som revisionen omfattar. Mötet
godkänner berättelsen.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.11. Val av ordförande för föreningen
Karita Olsen välj som ordförande på ett år till.
12. Val av övriga styrelseledamöter
Maria Gustafsson Boström avgår från styrelsen.
Pernilla Persson, Anna Westman och Johanna Gustafsson väljs som ledamöter i två år.
Vi välkomnar Jessica Clarenbach som ny ledamot vald på ett år.
Fanny Eriksson är adjungerande ledamot och kassör i föreningen.
13. Anmälan av ungdomssektionens representant i styrelsen
Jenny Widing väljs som ungdomssektionens representant.
14. Val av revisor
Erika Järvholm valdes till revisor på ett år.
15. Val av ledamot och sammankallande i valberedningen
Therese Damberg valjs till valberedare av mötet.
16. Val av ombud till Svenska ridsportförbundets och distriktets allmänna
möten
Årsmötet beslutar att överlåta till styrelsen att utse representanter till dessa möten.
17. Fastställande av medlemsavgifter för 2022
Förslag att behålla föregående års avgifter:
Junior 325kr Senior 425kr
Mötet beslutade att godkänna oförändrade avgifter.
18. Ändring av stadgarna
Mötet beslutar att godkänna de nya stadgarna i sin helhet.
19. Övriga ärenden, ej beslutsfrågor
Presentation av styrelsen och ungdomssektionen presenterar sig och delger årsmötet sin
verksamhetsberättelse. Ungdomssektionen består av Jennie Widing, Nathalie Petersen,
Helene Traulsen, Linnea Ceder, Alma Kilander och Siri Gustafsson.
Information om Träffpunkt Rudskogen
Anette informerar om hur vi har arbetat med projekt Träffpunkten under året och att bygget
just nu är i ett intensivt skede med många beslut. Vi kommer under våren att behöva mycket
ideellt arbete och kommer då att kalla våra medlemmar till olika arbetstillfällen.
Föreningens mötesordförande Anette tackar ridskolechef Eva för allt gott arbete under
2020. Vi tackar Eva med personal för deras otroliga engagemang som gör ridskolan till den
fantastiska plats den är med en otrolig gemenskap och sammanhållning!Ridskolechef Eva tackar personal, ledare och funktionärer för allt arbete under det gångna
året. Eva tackar även Maria Gustafsson Boström för hennes tid i styrelsen och vi är glada att
hon inte försvinner ur verksamheten utan kommer att finnas kvar på Rudskogen.
Eva berättar vidare om hur året har varit med alla restriktioner kopplat till covid-19.
Infernos vandringspris går i år till Nora Jakobsson Åhs och hennes ponny Fendi som arbetat
målinriktat och visar stor kärlek för sin ponny som spelar henne många spratt.
Priset som Årets bästa kompis går i år till Nathalie Pedersen som alltid är pigg och glad och
hugger alltid in när hon kommer till stallet.
Framgångsrik privatryttare bland seniorerna är Sofia Hanson som alltid sprider glädje och
sköter om sina hästar på ett proffsigt sätt.
Framgångsrik privatryttare bland juniorerna går till Ellen Högström som också alltid sprider
glädje och tar hand om sina hästar på ett bra sätt.
Framgångsrik lektionsryttare senior går till Anette Örnebring som började rida som vuxen
och som utvecklats under åren och nu till och med finner glädje i att pussa på en häst.
Framgångsrik lektionsryttare junior är Helene Traulsen har utvecklat en bra känsla i sin sits
under året och fått in sina tår.
Bonuspris går till Amanda Danielsson som alltid är i stallet och arbetar och hjälper till. Under
året har hon hjälpt Eva och blivit som hennes högra hand.
Julia Gill, Elsa Norén och Anna-Maria Andersson tackas extra för sitt goda arbete.
20. Årsmötet avslutas
Årsmötesordförande Anette tackar för förtroendet och förklarar mötet avslutat.

Kostituerande möte 2021

Protokoll
Styrelsemöte för Rudskogen RF 2020-03-14
Plats: via Teams
Närvarande vid mötet: Karita Olsén
PerniIla Persson
Anna Westman
Johanna Gustafsson
Jessica Clarenbach
Anette Örnebring (adjungerad)
1. Dagordningen fastställs
2. Styrelsen konstituerar sig
Ordförande och firmatecknare – Karita Olsén
Vice ordförande och firmatecknare – Anna Westman
Sekreterare – Johanna Gustafsson
Ledamot – Pernilla Persson
Ledamot – Jessica Clarenbach
Föreningen tecknas av firmatecknarna var för sig.
3. Styrelsen godkänner föreningens dokumenterade ledare
Styrelsen godkänner följande personer som ledare för Rudskogens Ryttarförenings
aktiviteter:
Eva Örnebring, Elsa Norén, Karita Olsén, Anna-Maria Andersson, Johanna Gustafsson,
Anette Örnebring, Anna Westman, Pernilla Persson, Linnea Ceder, Siri Gustafsson, Nathalie
Petersen, Helene Traulsen, Hannah Norlander, Stina Ivarsson, Thea Hedin, Jennie Widing,
Amanda Danielsson, Alma Kihlander och Tuva Hagelin
4. Mötet avslutas
Karita Olsén Johanna Gustafsson
Ordförande Sekreterare


 Rudskogen RF på Facebook

 US på FacebookRudskogens sponsorer:

 Unionenlogga

 

ForshagaDejeNytt


 

Handla via Sponsorhuset så
får både du och Rudskogens RF pengar tillbaka på dina nätköp.

 

Vill du också synas som föreningens sponsor?
Skicka oss ett mail så hör vi av oss.

 

Postadress:
Rudskogens RF - Ridsport
c/o Eva Örnebring, Grava-Rud 877
65591 Karlstad

Besöksadress:
Grava-Rud 877
65591 Karlstad

Kontakt:
Tel: 0708103690
E-post: This is a mailto link

Se all info