Hoppa till sidans innehåll

Handlingsplan


Rudskogens Ryttarförenings
handlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling.
Samt en plan för hur vi agerar om någon far illa 

 

                                       loggarättfärg

 

Syfte med handlingsplanen

Alla i vår förening såsom aktiva barn, ungdomar och vuxna samt föräldrar och instruktörer ska känna trygghet och ha kunskap om hur vår förening agerar mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling.


Föreningens mål

Mål för instruktör: Alla ska veta vad mobbning, diskriminering och kränkande behandling är och vara väl införstådda i var klubben står.

Mål för barn och ungdomar: Barn och ungdomar ska veta vem de ska vända sig till om de upplever eller får kännedom om mobbning, diskriminering eller kränkande behandling i vår förening.

Mål för föräldrar: Föräldrar ska ha kännedom om handlingsplanen och dess innehåll.

 

Dessa dokument är vägledande för vår handlingsplan
- Idrotten vill
- Barnkonventionen
- Karlstads kommuns beslut
- Ridsporten vill
- Vår förenings värdegrund

Dessa dokument finns tillgängliga tillsammans med denna handlingsplan på vår hemsida för den som vill läsa mer.

Förklaring av definitioner kopplat till exempel

Mobbad är en person som upprepade gånger och under viss tid, blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera personer. 

Exempel: Att någon person blir utfryst genom att inte bli hälsad på eller inte blir inbjuden till aktiviteter.

Kränkande behandling är när en person upplever sig kränkt vid enstaka tillfällen. Detta kan förekomma öppet som t.ex. glåpord eller dolt som t.ex. blickar och miner.

Exempel: Det kan vara när någon kallar någon annan för fula ord eller ger negativa blickar till honom/henne. Det kan även vara genom att man pekar ut olikheter samt om en ledare medvetet inte stöttar eller vägleder en elev.

Diskriminering är när en person behandlas sämre än någon annan på grund av t.ex. kön, etnicitet, funktionsnedsättning, ålder, hudfärg, inkomst, utseende, sexuell läggning och religiös eller politisk åsikt. Underförstått betyder det att det är något negativt för den utsatte.
Exempel: Det kan vara när någon uttalar negativa kommentarer om någon annans utseende, klädsel eller något som den utpekade kan ta som något negativt.

 

Aktiviteter för föreningens förbyggande arbete

 Ledare (instruktör): Rudskogens Ryttarförening strävar efter att instruktören ger alla återkoppling före, under och efter lektionen. Instruktören ska kunna alla aktivas namn samt ha en rättvis utdelning av hästar så att upplevelsen känns bra för ryttaren.

Föräldrar: Rudskogens Ryttarförening vill införa föräldraträff(ar) där klubben informerar om föreningen, ridskoleverksamheten och annat som berör aktiva hos oss och aktiva inom ridsporten. Där kan även frågor, funderingar och åsikter tas fram till diskussion hos föreningens styrelse och ungdomssektionens styrelse.       

Aktiva barn och ungdomar: Rudskogens Ryttarförening vill fortsätta och utveckla arbetet med varierande och roliga aktiviteter för att stärka gemenskapen mellan barn och ungdomar i vår förening. Aktiviteterna tas fram av idéer och önskemål från föreningens barn och ungdomar. Vi har några årliga och återkommande aktiviteter som är påskäggsjakt, halloweenkväll, julklappshoppning, Rudskogens dag mm.

Vi har en Ungdomssektion och det är föreningens ungdomsgrupp. Alla medlemmar på RRF som är under 26 år blir automatiskt medlemmar i ungdomssektionen. För att detta ska fungera utses en styrelse av Ungdomssektionen, alltså en Ungdomssektionsstyrelse.
Usek’s styrelsens uppdrag är att arbeta för en ökad gemenskap mellan barn och ungdomar i stallet. De är mycket aktiva och anordnar aktiviteter, tävlingar och kurser mm. för att bidra till detta och för att medlemmarna i föreningen ska ha det roligt och lära sig nya saker.

Gäller alla: Det ska tas fram gemensamma trivselregler så att alla som besöker vår anläggning vet vad som gäller hos oss på Rudskogens Ryttarförening.

Varje år under våren (mars-april) bjuder föreningens styrelse in föreningens medlemmar till årsmöte. Till årsmötet är aktiva, föräldrar och tävlingsryttare välkomna att delta och där kan dina frågor, funderingar, åsikter och motioner tas upp. Detta är en chans för dig som medlem att påverka det fortsatta arbetet i föreningen.

 

Så här agerar vi om någon beter sig illa
(steg för steg)

Instruktör:

Beteendet
uppmärksammas:

Av barn/ungdom, förälder eller annaninstruktör. Ridskolechefen kontaktas.

Beteendet
varnas:

Enskilt av ridskolechefen

Beteendet
bearbetas:

Utbildning och lyfter gemensamma överenskommelser återigen

Beteendet får en konsekvens:

Fråntas sitt uppdrag

 


Förälder:

Beteendet
uppmärksammas:


Av barn/ungdom, annan förälder, aktivitetsledare eller instruktör. Instruktör meddelas som ansvarar för näst steg.

Beteendet varnas:

 

Enskilt av aktivitetsledare eller instruktör

Beteendet bearbetas:

 

Utbildning eller träff

Beteendet får
en konsekvens:

 

Får inte vara närvarande när barnet/ungdomen tränar eller vistas på anläggningen.

 


 Barn/Ungdomar

Beteendet uppmärksammas:

 

Av barn/ungdom, aktivitetsledare, förälder eller instruktör. Instruktör meddelas som ansvarar för nästa steg.

Beteendet varnas:


Av instruktör. Instruktör beslutar om ridskolechef ska informeras.

Beteendet bearbetas:

 

Enskilt och i grupp av instruktör. Lyfter gemensamma överenskommelser återigen.

Beteendet får en konsekvens:

Avbryta träningspasset eller avstängs från träning eller avsägs sitt uppdrag.

 

 


Vid oro för att ett barn far illa

Vem i föreningen kontaktar jag om jag oroar mig för/fått vetskap om ett barns situation?
Namn och telefonnummer: Ridskolechefen Eva Örnebring 070-810 36 90

Vem i föreningen kontaktar socialtjänsten om det ska göras.
Namn: Ridskolechefen Eva Örnebring
Telenummer till socialtjänsten: Karlstad 054-540 00 00
Forshaga

Vem i föreningen kontaktar polisen om det är misstanke om brott? (Exempelvis vid misstanke om sexuella trakasserier).
Namn: Ridskolechef Eva Örnebring
Telefonnummer till polisen: 114 14

Vem i föreningen informerar barnet/ungdomen
Namn: Ridskolechef Eva Örnebring tillsammans med en känd, trygg person för barnet/ungdomen från föreningen.

Vem informerar föräldrarna
Namn: Ridskolechef Eva Örnebring

Vem informerar berörda/drabbade övriga barn/ungdomar
Namn: Ridskolechef Eva Örnebring

För dig som mår dåligt eller vill söka hjälp finns stöd att få!
Bor du i Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad eller Kils kommun och är mellan 6-20 år finns ”Första Linjen” som du kan vända dig till och de har tystnadsplikt.
Telefonnr: 070-2449511, mail This is a mailto link med ditt namn och information hur de kan nå dig. Besöksadress: Drottninggatan 1B vån. 4, Karlstad.

 

Hur förankrar vi, följer upp och håller handlingsplanen levande år efter år

Efter avslutad utbildning informeras föreningens styrelse om handlingsplanen av Therese Damberg.

Information om handlingsplanen till ungdomssektionen görs av Erika Jonsson.

Information om handlingsplanen till medlemmarna görs av Anette Örnebring på årsmötet den 9/4-2016.

Stämpeln för genomförd utbildning av Trygg förening, läggs synlig och informationen om handlingsplanen läggs tillgängligt tillsammans med våra andra styrdokument upp på hemsidan samt i stallet.

För att följa upp och hålla handlingsplanen levande ska föreningens styrelse se till att handlingsplanen är med och präglar föreningens fortsatta arbete mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling. Inför årsmötet varje år eller vid behov ska handlingsplanen ses över för eventuella ändringar eller tillägg. 

Uppdaterad: 14 APR 2017 13:38 Skribent: Louise Hertin


 Rudskogen RF på Facebook

 US på FacebookRudskogens sponsorer:

 Unionenlogga

 

ForshagaDejeNytt


 

Handla via Sponsorhuset så
får både du och Rudskogens RF pengar tillbaka på dina nätköp.

 

Vill du också synas som föreningens sponsor?
Skicka oss ett mail så hör vi av oss.

 

Postadress:
Rudskogens RF - Ridsport
c/o Eva Örnebring, Grava-Rud 877
65591 Karlstad

Besöksadress:
Grava-Rud 877
65591 Karlstad

Kontakt:
Tel: 0708103690
E-post: This is a mailto link

Se all info